Τρόπος Εργασίας και Όροι συνεργασίας

Για την παροχή γενικών πληροφοριών γύρω από τις νεοπλασματικές νόσους ή την απάντηση μιας σύντομης ερώτησης, δεν υπάρχει χρέωση.

 

​Στην περίπτωση, όμως, που ο ασθενής επιθυμεί να λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση, ισχύουν τα εξής:

 

Με τη σύμφωνη γνώμη του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται ή των συγγενών αυτού, ανοίγεται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και πλήρως με όλες τις εκθέσεις (ιστορικό, διάγνωση, αγωγή) και όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις (αξονικές και μαγνητικές).

      -  Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε:

 • Ονοματεπώνυμο ασθενούς με λατινικούς χαρακτήρες (όπως ακριβώς αναγράφεται σε επίσημα έγγραφα!)

 • Ημερομηνία γεννήσεως

 • Διεύθυνση κατοικίας

 • Ασφαλιστικό ταμείο (χρειαζόμαστε τη βεβαίωση ασφάλισης!)

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση σταθερό)

 • Ιστορικό ασθένειας με συγκεκριμένη αναφορά στις θεραπείες που έγιναν  

 • Όλες τις γραπτές εκθέσεις

 • Όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις

 • Αποτελέσματα ιστολογικών εξετάσεων (βιοψία)

-  Όσον αφορά τις απεικονιστικές εξετάσεις (μαγνητική, αξονική, PET/CT), αυτές αποστέλλονται υποχρεωτικά ή μέσω ταχυδρομείου (CD) ή μέσω διαδικτύου αποκλειστικά και μόνο σε μορφή DICOM!   

 

 • Βάσει των παραπάνω πληροφοριών, ο/η ειδικός μελετάει επισταμένως την περίπτωση του ασθενούς και με υπευθυνότητα λαμβάνει θέση, εισηγούμενος/η ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.

 

 • Έπειτα, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη μετάβασης της/του ασθενούς/ή στο εξωτερικό, εκπονείται σχέδιο για την ενδεχόμενη αποδοχή του ασθενούς σε αντίστοιχα με την περίπτωσή του κέντρα θεραπείας, εφόσον έχει προηγηθεί μεταξύ του γραφείου και του/της ασθενούς η γραπτή άδεια άρσης του απορρήτου.  

 

 • Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα με τη μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικών συνεδριών.

 

 • Τα έξοδα για το άνοιγμα του φακέλου και της διαμεσολάβησης καταβάλλονται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συνεργασία και μόνο με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

 

 • Το ποσό είναι αυτό που προβλέπει ο γερμανικός νόμος, είναι ενιαίο για όλους τους ασθενείς, καταβάλλεται άπαξ και ισχύει για παροχή υπηρεσιών από την Jopa για έναν ολόκληρο χρόνο. 

 • Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, παρακαλώ, μην διστάσετε να μας το πείτε. Σε εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις, μπορούμε ν΄ αναλάβουμε αφιλοκερδώς την εξυπηρέτησή σας. 

 • Δεν υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση, εφόσον οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή για τη γενναιόδωρη προσφορά του χρόνου και της τεχνογνωσίας του (Know How). 

 

 • Για τις υπηρεσίες που παρέχει η Jopa, ήτοι:

 

α.   Επικοινωνία: Τηλεφωνικές συνομιλίες και διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

β.   Αρχειοθέτηση και τεχνική διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

γ.   Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας

δ.   Προετοιμασία της συνεδρίας με λεπτομερή ενημέρωση (briefing) του ειδικού

ε.    Διευθέτηση συνεδριών μέσω skype ή τηλεφώνου

στ.  Γραφειοκρατία με Εξειδικευμένα Κέντρα του Εξωτερικού και δη της Γερμανίας

ζ.   Άμεση επαφή με ειδικούς για διασταύρωση πληροφοριών και εξεύρεσης της βέλτιστης θεραπείας. 

η.    Μετάφραση  των ιατρικών εκθέσεων. Για επίσημες μεταφράσεις με σφραγίδα ορκωτού μεταφραστή, ακολουθείται άλλη διαδικασία. 

 

Από την πλευρά μας υπάρχει δέσμευση για:

α. πλήρη εχεμύθεια,  β. συνεχή διαθεσιμότητα σε ώρες γραφείου  γ. απόλυτη διαφάνεια και δ. τακτοποίηση του αιτήματός σας εντός 24ώρου από τη στιγμή που θα κατατεθούν τα χρήματα

 

Για την Oncologic & Arts by Jopa Communications Agency 

   

Ιωάννα Παναγιώτου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βάσει κανόνων δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η όποια επικοινωνία μέσω facebook! 

Παρακαλώ, στείλτε μας ό,τι έχετε στο info@oncologicarts.com