Διεύθυνση

Johanna Panagiotou

Oncologic & Arts by JOPA

Rosenbadstr. 6/8

91522 Ansbach 

Germany 

κα Ιωάννα Παναγιώτου Μάμαλη

Jopa Communications (Panagiotou)

Rosenbadstr. 6/8

91522 Ansbach, Germany 

Τηλ: 0049 (0) 981 / 21413206

Κινητό: 0049 (0) 176  817 43 003

   ΕΛΛΑΔΑ

κα Κατερίνα Τζιαλλήλα

Care Life

Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου στο εξωτερικό

Μωραΐτη 2 & Μεσογείων 177, (1ος όροφος)

11525, Αθήνα

Τηλ: 0030 (0) 210 72 26 451

info@carelifehellas.gr

www.carelifehellas.gr